Otthonfelújítási támogatás

50%-os otthonfelújítási támogatás 2021

Ismerje meg, milyen feltételeknek kell teljesülni a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásának igénybevételéhez

A pályázat részletei és feltételei

Azok a családok, akik legalább egy gyermeket nevelnek saját otthonukban – gyermeknek számít már a 12 hetes magzat is – jogosultak lehetnek az állam által kínált támogatásra.

Igénylő: nagykorú magyar állampolgár, (bizonyos esetekben egyéb állampolgárságú személy) aki legalább egy gyermeket nevel vagy vár (12 hetes magzat már gyermeknek számít) egyedül, élettársi kapcsolatban vagy házasként.

Gyermeknek 25 éves koráig az számít, aki családban eltartott, tehát nincs önálló jövedelme, vér szerinti vagy örökbefogadott, illetve árva gyermek (rokon gyámmal). 25 éves koron túl csak a megváltozott munkaképességű személy tekinthető annak.

Személyes jogosultsági feltétel: legalább egy év folyamatos tb-jogviszonnyal rendelkezik (max. 30 napra megszakított). Házaspárok, élettársak együttes igénylése esetén elégséges az egyik félnek teljesítenie ezt a feltételt.  Mivel ebben a pontban a jogszabály több megoldásra is kitér a biztosítotti státusz elérésére,
így ezt minden esetben egyénileg kell egyeztetni.

Lakás kizárólag az az ingatlan, ami tulajdoni lapon lakás, lakóház, tanya vagy birtokközpont megnevezéssel rendelkezik és az ott található lakáscélú épületekre
költhető a támogatás. Az igénylőknek és gyermekeiknek legalább 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük a felújítandó ingatlanban, kivéve, ha a gyermek egy éven belül született, vagy egy éven belül vásárolták a lakást.

Az elszámolás (és ezzel a támogatás igénylése) a felújítási tevékenységekről szóló utolsó kibocsátott számlát követő 60 napon belül nyújtható be, legkésőbb
2022. december 31-ig. Az elszámolandó számlák minden tervezési, építési munkálatot részletesen tartalmazó – vállalkozói szerződésben szereplő összegben és tartalommal nyújthatók be. Az anyagköltség – munkadíj arány 50-50 %-os arányban számolható el a támogatás összegéhez viszonyítva.

A kérelem, a számlák kifizetését követően, személyesen a kormányablakoknál adható be, de lehetősége van elektronikusan ügyfélkapus azonosítással, postai úton – az államkincstár által rendszeresített formanyomtatvány – kitöltésével és a szükséges mellékletek, igazolások csatolásával.

NAGYON FONTOS, HOGY A SZÁMLÁN A KÉRLEMEZŐ TELJES NEVE SZEREPELJEN, HA VAN UTÓNÉV AZ IS, KÜLÖNBEN NEM FOGADJÁK BE A SZÁMLÁT.

A MÁK-nak 30 napja van az elbírálásra, ekkor ellenőrzik a feltételeket. Beérkezés időpontját követően, a beérkezés sorrendjében történik az ellenőrzés. A kérelem elbírálása során hiánypótlásra egyetlen alkalommal kerülhet sor. Ezt követően 5 napon belül kiutalják a támogatási összeget.  Tehát 30+5 nap várakozási időre van szükség, hogy a család visszakapja a lakásfelújításába befektetett pénzt.

A támogatás kifizetését követő 180 napig az ingatlan fekvése szerinti illetékes kormányhivatal helyszíni ellenőrzés keretében a szabályszerű felhasználást jogosult ellenőrizni.

Kérje díjmentes árajánlatunkat

Kérje díjmentes árajánlatunkat az alábbi űrlap segítségével